Możliwości zastosowania ciągnika z ładowaczem czołowym w gospodarstwach rolnych

Priorytetem nowoczesnego rolnictwa jest wysoki stopień mechanizacji, czyli wyposażenie gospodarstw w maszyny rolnicze, które w jak największym stopniu zastąpią pracę człowieka. Niewątpliwie posiadanie maszyn rolniczych odciąża fizycznie rolników, zwalniając ich z konieczności wykonywania, takich czynności, które uprzednio wypełniano wyłącznie ręcznie z użyciem prostych narzędzi. Prym wśród tychże maszyn wiodą ciągniki rolnicze, bez których przez długie lata nie wyobrażano sobie pracy w gospodarstwie czy w samym polu. Na szczęście postęp technologiczny w rolnictwie cały czas nie ustaje, dzięki czemu prócz ciągników możemy także korzystać ze zintegrowanych z nimi maszyn. Prace gospodarcze na nowo zostały zrewolucjonizowane poprzez pojawienie się ciągników rolniczych z ładowaczem czołowym, które szybko zyskały ogromną popularność.

Czym jest ładowacz czołowy?

Ładowacz czołowy to maszyna rolnicza, która montowana jest bezpośrednio do ramy ciągników rolniczych w ich części czołowej. Umożliwia ona generalnie załadunek i rozładunek wykorzystanych w gospodarstwie materiałów, jak również ich transportowanie. Nowoczesny ładowacz czołowy wyposażony jest w różnorodny osprzęt, który daje szeroki zakres możliwości jego wykorzystania w gospodarstwach rolnych, zarówno w obejściu, jak i bezpośrednio w polu.   

Ładowacz do zadań specjalnych – przykłady zastosowania

W tym miejscu warto wspomnieć o wybranych najpopularniejszych typach osprzętu ładowacza czołowego i ich potencjale do wykonywania prac w gospodarstwie. Wykorzystanie ciągnika z ładowaczem do załadunku, transportu i rozładunku bel słomy, siana czy sianokiszonki umożliwia chwytak do balotów. Zapotrzebowanie na powyższe narzędzie ma miejsce zarówno na polu przy zbiorach upraw rolnych, jak i w obejściu gospodarskim np. przy zaopatrywaniu budynków inwentarskich w pożywienie czy ściółkę. Łyżka to z kolei osprzęt wykorzystywany do załadunku lub przemieszczania głównie materiałów sypkich, takich jak zboża, nawozy mineralne, piasek, wapno, żwir. Świetnie spełnia ona także rolę spychacza do formowania np. pryzm kiszonki z kukurydzy. Inną odmianą łyżki jest ażurowe narzędzie, które wykorzystywane jest głównie do załadunku i transportu okopowych płodów rolnych, takich jak buraki czy ziemniaki. Załadunek i rozładunek obornika zdecydowanie usprawnia zastosowanie dedykowanych do tego celu wideł z wieloma sąsiadującymi zębami. Inne odmiany wideł do ładowacza wykorzystamy natomiast do załadunku bel słomy czy siana i posiadają one od jednego do trzech zębów. Ciekawym osprzętem poszerzającym zakres możliwości wykorzystania ładowacza są także widły do palet lub podnośnik do nawozów pakowanych w wielkogabarytowe worki zwane big-bag. Analizując możliwości wykorzystania ciągnika rolniczego z ładowaczem w gospodarstwach nie sposób nie zauważyć, że zestaw ten zastępuje pracę wielu pojedynczych maszyn, jak np. ładowarki, spychacza, wózka widłowego, a nawet dźwigu.  

traktor

Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie ładowacza?Decydując się na zakup ładowacza należy przede wszystkim przeanalizować profil gospodarstwa i charakter prowadzonej produkcji, aby zgodnie z nim dobrać osprzęt, który będzie wykorzystywany w pełni swoich możliwości. Warto też zapoznać się z ofertami sprzedaży w Internecie, gdyż najczęściej niejeden internetowy sklep rolniczy jest w stanie zapewnić większe możliwości konfiguracji zestawu osprzętu do ładowacza czołowego niż stacjonarny sklep rolniczyZenox.pl.

Pokaż więcej
Back to top button
Close